Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

    w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
    w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
    w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2020 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.INFORMACJE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2019

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy Medyka, parter pok. nr 23 - Stanowisko kasowe lub Stanowisko ds. gospodarki odpadami oraz pod numerem telefonu 16 6715391 wewn. 24 lub 21 w godz 8:00-12:00

Obowiązujące stawki:

11,50 zł  od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w Gminie Medyka w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny

20,00 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w Gminie Medyka w przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
--------------------------------------------------------------------------

Publikacja DZ. URZ. WOJ. 2018.5395

Data ogłoszenia: 12.12.2018


Uchwała Nr XLIII/306/17 Rady Gminy Medyka z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - Załącznik do Uchwały Nr XXVII/197/16 Rady Gminy Medyka z dnia 16 sierpnia 2016r. Wzór uaktualniony obowiązujący od 1.10.2016r

INFORMACJE DOTYCZĄCE PODATKÓW LOKALNYCH

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy Medyka, parter pok. nr 23 oraz pod numerem telefonu 16 6715391 wewn.  21
w godz 7:00-15:00STAWKI PODATKÓW W 2019 ROKU.

  • Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi: 2,5 q żyta x 54,36 = 135,90 zł od hektara przeliczeniowego.
  • Dla gruntów niespełniających normy obszarowej gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy o podatku rolnym wynosi: 5 q żyta x 54,36 = 271,80 zł
  • Stawka podatku leśnego wynosi: (1m3 drzewa) 191,98 zł x 0,220 m3 = 42,2356 zł za 1 ha fiz. lasu
  • Rada Gminy Medyka nie wprowadziła na 2019 rok opłaty od posiadania psów i opłaty reklamowej.

W roku 2019 w dalszym ciągu obowiązują wzory deklaracji podatkowych z roku 2016

Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Medyka z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Medyka z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
 INFORMACJE DOTYCZĄCE DOSTARCZANIA  WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW w roku 2018

 cena za 1 m3 dostarczonej wody  3,64 zł  (z VAT)

 cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 3,96 zł (z VAT)

Uchwała Nr XXXVI/262/17 Rady Gminy Medyka z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Medyka

Decyzja z dnia 10.04.2018r. RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminie Medyka na okres 3 lat

-->