O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Medyka

z dnia 18 września 2006 r.

 

     Działając na podstawie art.94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r – Ordynacja wyborcza do

rad gmin, rad powiatów i sejmików województw / tekst jednolity Dz. U. z  2003  r. Nr.159 ,

 poz. 1547 z późn. zm. ) informuję, iż zgodnie z Uchwałą XXXIV/20/2002

Rady Gminy Medyka z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych

dla wyboru Rady Gminy, Gmina Medyka została podzielona na następujące okręgi wyborcze,

ich nazwy i granice oraz liczbę wybieranych radnych w każdym okręgu:

 

 

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

Okręg Wyborczy Nr 1

Sołectwo Hureczko

1

 

Okręg Wyborczy Nr 2

Sołectwo Hurko

1

 

Okręg Wyborczy Nr 3

Sołectwo Jaksmanice

1

 

Okręg Wyborczy Nr 4

Sołectwo Leszno

2

 

Okręg Wyborczy Nr 5

Sołectwo Medyka

od Nr 1 do Nr 351

3

Okręg Wyborczy Nr 6

Sołectwo Medyka

od Nr 352 do Nr 518

3

Okręg Wyborczy Nr 7

Sołectwo Siedliska

2

 

Okręg Wyborczy Nr 8

Sołectwo Torki

2

 

 

Ponadto informuje się, że siedziba Gminnej Komisji Wyborczej

      w Medyce mieści się w budynku Urzędu Gminy Medyka

 

 

 

                                                                                       WÓJT GMINY

                                                                                     Wojciech Kulaszka