Skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej w Medyce.

 

 

1.    Krzysztof Węgrzyn     - przewodniczący komisji

2.    Urszula Cap                 - z-ca przewodniczącego

3.    Grzegorz Buczkowski

4.    Wiesław Guzy

5.    Elżbieta Kaczanowska

6.    Waldemar Kaczor

7.    Dariusz Szymczyszyn