Informacja Gminnej Komisji Wyborczej.

 

Gminna Komisja Wyborcza w Medyce powołana przez Komisarza Wyborczego
w Przemyślu dnia 28 września 2006r , w składzie:

 

 

Przewodniczący Komisji -  Krzysztof Węgrzyn

Z-ca przewodniczącego   -  Urszula Cap

 Grzegorz Buczkowski

 Wiesław Guzy

 Elżbieta Kaczanowska

 Waldemar Kaczor

 Dariusz Szymczyszyn

 

pracuje w dniach 9,10,11,12 października 2006r. od godziny 9:00 do godziny 16:00,

                              w dniu 13 października 2006r.   od godziny 9:00 do godziny 24:00

 

Ponadto,  komisja pracuje w dniach  17 października 2006r. od godziny 9:00 do 16:00,
                                                              18 października 2006r. od godziny 9:00 do 24:00