Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Sprawozdania kwartalne/ półroczne/ miesięczne, ROCZNE za 2017 rok
Sprawozdania kwartalne/ półroczne/ miesięczne, ROCZNE za 2017 rok

Załączniki:
 1. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu gminy za 2017 rok
 2. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst, okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2017
 3. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst, okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2017
 4. Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy, okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2017
 5. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017
 6. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału 2017r
 7. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2017r
 8. Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2017r.
 9. Rb-Z za 3 kwartał 2017r
 10. Rb-NDS za 3 kwartał 2017r
 11. Rb-N za 3 kwartał 2017r
 12. Rb-27S za 3 kwartał 2017r.
 13. Rb-28S za 3 kwartał 2017r
 14. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2017r
 15. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku
 16. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
 17. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku
 18. Rb-28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do 30 czerwca roku 2017
 19. Rb-27 S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do 30 czerwca roku 2017
 20. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2017r.
 21. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
 22. Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz wybranych poręczeń i gwarancji jst okres sprawozdawczy wg stanu na koniec 1 kwartału 2017 roku
 23. Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst okres sprawozdawczy wg stanu na koniec 1 kwartału 2017 roku
 24. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
 25. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
 26. Informacja Wójta Gminy o wykonaniu budżetu za ! kwartał 2017 rokuOsoba publikująca: Jacek Wlazły
Data publikacji: 2017-04-27
  Ilość odwiedzin: 1338