Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Login
Hasło

Załączniki:
 1.

 

WPŁATY dotyczące PODATKÓW LOKALNYCH, opłaty za gospodarowanie ODPADAMI KOMUNALNYMI, opłaty skarbowe, można dokonać w KASIE Urzędu Gminy w Medyce, 37-732 Medyka 288,

lub zrealizować  PRZELEWEM BANKOWYM na konto Urzędu Gminy w Medyce  nr 20 9113 0004 2001 0009 0434 0001, w Banku Spółdzielczym w Żurawicy, Filia w Medyce.

 Należność za dostarczoną wodę i odebrane ścieki prosimy wnosić na konto Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Medyce nr 93 9113 0004 2001 0011 4635 0001 w Banku Spółdzielczym w Żurawicy, Filia w Medyce.


Aktualne wysokości opłat za gospodarowanie odpadami, stawki podatków, za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, informacje dotyczące zwrotu akcyzy zawartej w paliwie ON do produkcji rolnej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2018

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy Medyka, parter pok. nr 23 - Stanowisko kasowe lub Stanowisko ds. gospodarki odpadami oraz pod numerem telefonu 16 6715391 wewn. 24 lub 21 w godz 8:00-12:00

Obowiązujące stawki:

7,30 zł  od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w Gminie Medyka w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny

14,50 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w Gminie Medyka w przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

Uchwała Nr XLIII/306/17 Rady Gminy Medyka z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - Załącznik do Uchwały Nr XXVII/197/16 Rady Gminy Medyka z dnia 16 sierpnia 2016r. Wzór uaktualniony obowiązujący od 1.10.2016r

INFORMACJE DOTYCZĄCE PODATKÓW LOKALNYCH

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy Medyka, parter pok. nr 23 oraz pod numerem telefonu 16 6715391 wewn.  21
w godz 7:00-15:00

STAWKI PODATKÓW W 2018 ROKU.

  • Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi: 2,5 q żyta x 52,49 = 131,225 zł od hektara przeliczeniowego.
  • Dla gruntów niespełniających normy obszarowej gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy o podatku rolnym wynosi: 5 q żyta x 52,49 = 262,45 zł
  • Stawka podatku leśnego wynosi: (1m3 drzewa) 197,06 zł x 0,220 m3 = 43,3532 zł za 1 ha fiz. lasu
  • Rada Gminy Medyka nie wprowadziła na 2018 rok opłaty od posiadania psów i opłaty reklamowej.

W roku 2018 w dalszym ciągu obowiązują wzory deklaracji podatkowych z roku 2016

Uchwała Nr XLVIII/332/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XLVIII/333/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 INFORMACJE DOTYCZĄCE DOSTARCZANIA  WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW w roku 2018

 cena za 1 m3 dostarczonej wody  3,64 zł  (z VAT)

 cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 3,96 zł (z VAT)

Uchwała Nr XXXVI/262/17 Rady Gminy Medyka z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Medyka

Decyzja z dnia 10.04.2018r. RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminie Medyka na okres 3 lat


Informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego w roku 2018

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. w terminie od 1 lutego 2018r. do 28 lutego 2018r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017r. do 31 stycznia 2018r. w terminie od 1 sierpnia 2018r. do 31 sierpnia 2018r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018r. do 31 lipca 2018r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018r. wynosi 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych Pieniądze wypłacane będą w terminach:
3 - 30 kwietnia 2018r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2018r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku


  Ilość odwiedzin: 70432