Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     Kategoria: Sprawy komunalne
Liczba odwiedzin kategorii: 3084 
 
Sprawy możliwe do załatwienia w urzędzie
 
 

Załączniki:
 1. Uchwała Nr XXX/214/16 Rady Gminy Medyka z dnia 20 października 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Medyka
 2. Uchwała Nr XXX/215/16 Rady Gminy Medyka z dnia 20 października 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 3. Uchwała Nr XXVII/165/12 Rady Gminy Medyka z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Medyka
 4. Uchwała Nr XXVII/166/12 Rady Gminy Medyka z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 5. Uchwała Nr XXVII/167/12 Rady Gminy Medyka z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 6. Uchwała Nr XXVII/168/12 Rady Gminy Medyka z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Medyka.
 7. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - Załącznik do Uchwały Nr XXVII/168/12
 8. Uchwała Nr XXVII/169/12 Rady Gminy Medyka z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Ilość odwiedzin: 86474