Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
GOSPODARKA ODPADAMI
Drukuj 


Informacje dotyczące gospodarki odpadami w Gminie Medyka. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy Medyka, parter pok. nr 23 Stanowisko kasowe lub Stanowisko ds. gospodarki odpadami oraz pod numerem telefonu 16 6715391 wewn. 24 lub 21 w godz 8:00-12:00Załączniki:
 1.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Medyka
za 2017 rok

 2.
Harmonogram odpadów na rok 2018 - JAKSMANICE, SIEDLISKA, HURKO, HURECZKO
format pliku pdf

 3.
Harmonogram odpadów na rok 2018 - JAKSMANICE, SIEDLISKA, HURKO, HURECZKO
format pliku docx

 4.
Harmonogram odpadów na rok 2018 - MEDYKA, CHAŁUPKI MEDYCKIE
format pliku pdf

 5.
Harmonogram odpadów na rok 2018 - MEDYKA, CHAŁUPKI MEDYCKIE
format pliku docx

 6.
Harmonogram odpadów na rok 2018 - TORKI, LESZNO
format pliku pdf

 7.
Harmonogram odpadów na rok 2018 - TORKI, LESZNO
format pliku docx

 8. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Medyka za 2016 rok


 9. Uchwała Nr XLIII/306/17 Rady Gminy Medyka z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

 10. Terminy sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami za 2016 rok 11. OSIEDLA: MEDYKA HURKO - HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH SUROWCÓW WTÓRNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO ORAZ GABARYTÓW NA ROK 2017


 12. MEDYKA CHAŁUPKI MEDYCKIE - HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH SUROWCÓW WTÓRNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO ORAZ GABARYTÓW NA ROK 2017


 13. TORKI LESZNO - HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH SUROWCÓW WTÓRNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO ORAZ GABARYTÓW NA ROK 2017


 14. JAKSMANICE SIEDLISKA HURKO HURECZKO - HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH SUROWCÓW WTÓRNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO ORAZ GABARYTÓW NA ROK 2017


 15. Uchwała Nr XXX/215/16 Rady Gminy Medyka z dnia 20 października 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 16. UCHWAŁA NR XXX/214/16 RADY GMINY MEDYKA z dnia 20 października 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Medyka.
 17. Wzór uaktualniony obowiązujący od 1.10.2016r - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - Załącznik do Uchwały Nr XXVII/197/16 Rady Gminy Medyka z dnia 16 sierpnia 2016r.
format pliku .docx
 18. Wzór uaktualniony obowiązujący od 1.10.2016r - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - Załącznik do Uchwały Nr XXVII/197/16 Rady Gminy Medyka z dnia 16 sierpnia 2016r.
format pliku .pdf
 19. UCHWAŁA NR XXVII/197/16 RADY GMINY MEDYKA
z dnia 16 sierpnia 2016 r
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 20. UCHWAŁA NR XXVII/198/16 RADY GMINY MEDYKA z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 21. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Medyka za 2015 rok
 22. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Medyka za 2014 rok
 23. Informacja dotycząca stawek i terminów opłat, rachunku bankowego do wpłat i zasad składania deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2016 roku w Gminie Medyka
 24. Uchwała Nr XVII/107/15 Rady Gminy Medyka z dnia 2 grudnia 2015r w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
 25. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH w 2016 roku Osiedla Medyka i Hurko (załącznik w formacie PDF)
 26. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH w 2016 roku Osiedla Medyka i Hurko (załącznik w formacie WORD)
 27. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH w 2016 roku z miejscowości Medyka (załącznik w formacie PDF)
 28. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH w 2016 roku z miejscowości Medyka (załącznik w formacie WORD)
 29. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH w 2016 roku z miejscowości Hurko, Hureczko, Chałupki Medyckie (załącznik w formacie PDF)
 30. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH w 2016 roku z miejscowości Hurko, Hureczko, Chałupki Medyckie (załącznik w formacie WORD)
 31. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH w 2016 roku z miejscowości Siedliska, Jaksmanice, Leszno, Torki (załącznik w formacie PDF)
 32. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH w 2016 roku z miejscowości Siedliska, Jaksmanice, Leszno, Torki (załącznik w formacie WORD)
 33. System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Medyka w 2014 roku
 34. Uchwała Nr III/9/14 Rady Gminy Medyka z dnia 11 grudnia 2014 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 35. Harmonogram odbioru odpadów na rok 2015 dla miejscowości: Hurko, Hureczko, Chałupki Medyckie
 36. Harmonogram odbioru odpadów na rok 2015 dla miejscowości: Medyka
 37. Harmonogram odbioru odpadów na rok 2015 dla OSIEDLI w miejscowości: Medyka, Hurko
 38. Harmonogram odbioru odpadów na rok 2015 dla miejscowości: Siedliska, Jaksmanice, Leszno, Torki
 39. Uchwała Nr XXVII/165/12 Rady Gminy Medyka z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Medyka
 40. Uchwała Nr XXVII/166/12 Rady Gminy Medyka z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 41. Uchwała Nr XXVII/167/12 Rady Gminy Medyka z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 42. Uchwała Nr XXVII/168/12 Rady Gminy Medyka z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Medyka.
 43. Wzór obowiązujący do 30.09.2016r - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - Załącznik do Uchwały Nr XXVII/168/12
 44. Uchwała Nr XXVII/169/12 Rady Gminy Medyka z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 45. ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OŚRL.623.5.2013 Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Medyka. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 46. Harmonogram wywozu odpadów dla miejscowości: Hurko, Hureczko, Chałupki Medyckie na rok 2014
 47. Harmonogram wywozu odpadów dla miejscowości: Leszno, Torki, Siedliska, Jaksmanice na rok 2014
 48. Harmonogram wywozu odpadów dla miejscowości Medyka na rok 2014
 49. Informacja dotycząca zmian w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2014r
 50. Uchwała Nr XL/253/13 Rady Gminy Medyka z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 51. Uchwała Nr XXXIX/248/13 Rady Gminy Medyka z dnia 18 grudnia 2013r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

  Ilość odwiedzin: 70492