Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały z dnia 10 czerwca 2011r
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr VII/36/11 Rady Gminy Medyka z dnia 10 czerwca 2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
 2. Uchwała Nr VII/37/11 Rady Gminy Medyka z dnia 10 czerwca 2011 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Medyka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
 3. Uchwała Nr VII/38/11 Rady Gminy Medyka z dnia 10 czerwca 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
 4. Uchwała Nr VII/39/11 Rady Gminy Medyka z dnia 10 czerwca 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2011 rok
 5. Uchwała Nr VII/40/11 Rady Gminy Medyka z dnia 10 czerwca 2011 w sprawie zmiany uchwały RGM z dnia 10 listopada 2010r. Nr XLIV/330/10 w sprawie kredytu bankowego
 6. Uchwała Nr VII/41/11 Rady Gminy Medyka z dnia 10 czerwca 2011 w sprawie poręczenia kredytu bankowego, który zostanie zaciągnięty przez Gminne Centrum Kulturalne w Medyce
 7. Uchwała Nr VII/42/11 Rady Gminy Medyka z dnia 10 czerwca 2011 w sprawie zbycia mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Medyka
 8. Uchwała Nr VII/45/11 Rady Gminy Medyka z dnia 10 czerwca 2011 w sprawie zbycia mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Medyka, położonego w Hureczku
 9. Uchwała Nr VII/44/11 Rady Gminy Medyka z dnia 10 czerwca 2011 w sprawie zbycia mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Medyka, położonego w Hureczku
 10. Uchwała Nr VII/45/11 Rady Gminy Medyka z dnia 10 czerwca 2011 w sprawie zbycia mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Medyka

  Ilość odwiedzin: 85806