Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały z dnia 28 października 2011r.
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr X/69/11 Rady Gminy Medyka z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych
 2. Uchwała Nr X/70/11 Rady Gminy Medyka z dnia 28 października 2011r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015
 3. Uchwała Nr X/71/11 Rady Gminy Medyka z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu
 4. Uchwała Nr X/72/11 Rady Gminy Medyka z dnia 28 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
 5. Uchwała Nr X/73/11 Rady Gminy Medyka z dnia 28 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Medyka Nr VIII/46/2011 z dnia 12 lipca 2011r., w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Gminy Medyka
 6. Uchwała Nr X/74/11 Rady Gminy Medyka z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 7. Uchwała Nr X/75/11 Rady Gminy Medyka z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 8. Uchwała Nr X/76/11 Rady Gminy Medyka z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Medyka
 9. Uchwała Nr X/69/11 Rady Gminy Medyka z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Medyka Nr VII/44/11 z dnia 10 czerwca 2011r
 10. Uchwała Nr X/78/11 Rady Gminy Medyka z dnia 28 października 2011r. w sprawie gospodarki mieniem komunalnym
 11. Uchwała Nr X/79/11 Rady Gminy Medyka z dnia 28 października 2011r. w sprawie gospodarki mieniem komunalnym
 12. Uchwała Nr X/80/11 Rady Gminy Medyka z dnia 28 października 2011r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność Gminy Medyka
 13. Uchwała Nr X/81/11 Rady Gminy Medyka z dnia 28 października 2011r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność Gminy Medyka
 14. Uchwała Nr X/82/11 Rady Gminy Medyka z dnia 28 października 2011r. w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Medyka

  Ilość odwiedzin: 63038