Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały z dnia 24 stycznia 2012r.
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XIII/95/12 Rady Gminy Medyka z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie zmiany zakresu wykonania przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową.
 2. Uchwała Nr XIII/96/12 Rady Gminy Medyka z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 3. Uchwała Nr XIII/97/12 Rady Gminy Medyka z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 4. Uchwała Nr XIII/98/12 Rady Gminy Medyka z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Czas na aktywność w gminie Medyka" w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013
 5. Uchwała Nr XIII/99/12 Rady Gminy Medyka z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Medyka.
 6. Uchwała Nr XIII/100/12 Rady Gminy Medyka z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Medyka, położonego w Hureczku
 7. Uchwała Nr XIII/101/12 Rady Gminy Medyka z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Medyka

  Ilość odwiedzin: 63039