Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały z dnia 30 marca 2012r
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XV/103/12 Rady Gminy Medyka z dnia 30 marca 2012r w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
 2. Uchwała Nr XV/104/12 Rady Gminy Medyka z dnia 30 marca 2012r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 3. Uchwała Nr XV/105/12 Rady Gminy Medyka z dnia 30 marca 2012r w sprawie podejmowania zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającą granicę ustaloną w budżecie gminy na rok 2012
 4. Uchwała Nr XV/106/12 Rady Gminy Medyka z dnia 30 marca 2012r w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadań ponadgminnych
 5. Uchwała Nr XV/107/12 Rady Gminy Medyka z dnia 30 marca 2012r w sprawie uzgodnienia wykonania prac pielęgnacyjno-konserwatorskich pomników przyrody w parku w Medyce
 6. Uchwała Nr XV/108/12 Rady Gminy Medyka z dnia 30 marca 2012r w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Medyka na 2012 rok
 7. Uchwała Nr XV/109/12 Rady Gminy Medyka z dnia 30 marca 2012r w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
 8. Uchwała Nr XV/110/12 Rady Gminy Medyka z dnia 30 marca 2012r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka
 9. Uchwała Nr XV/111/12 Rady Gminy Medyka z dnia 30 marca 2012r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka
 10. Uchwała Nr XV/112/12 Rady Gminy Medyka z dnia 30 marca 2012r w sprawie zbycia mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Medyka

  Ilość odwiedzin: 63448