Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały z dnia 29 maja 2013r.
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XXXII/198/13 Rady Gminy Medyka z dnia 29 maja 2013r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
 2. Uchwała Nr XXXII/199/13 Rady Gminy Medyka z dnia 29 maja 2013r w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Medyka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
 3. Uchwała Nr XXXII/200/13 Rady Gminy Medyka z dnia 29 maja 2013r w sprawie określenia inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu gminy i ustalania ich wynagrodzeń
 4. Uchwała Nr XXXII/201/13 Rady Gminy Medyka z dnia 29 maja 2013r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 5. Uchwała Nr XXXII/202/13 Rady Gminy Medyka z dnia 29 maja 2013r w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Medyka
 6. Uchwała Nr XXXII/203/13 Rady Gminy Medyka z dnia 29 maja 2013r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka
 7. Uchwała Nr XXXII/204/13 Rady Gminy Medyka z dnia 29 maja 2013r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność Gminy Medyka
 8. Uchwała Nr XXXII/205/13 Rady Gminy Medyka z dnia 29 maja 2013r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie przetargowym gruntów mienia komunalnego

  Ilość odwiedzin: 85780