Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały z dnia 20 października 2016r.
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XXX/209/16 Rady Gminy Medyka z dnia 20 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016r.
 2. Uchwała Nr XXX/210/16 Rady Gminy Medyka z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
 3. Uchwała Nr XXX/211/16 Rady Gminy Medyka z dnia 20 października 2016r. w sprawie podejmowania zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na rok 2016.
 4. Uchwała Nr XXX/212/16 Rady Gminy Medyka z dnia 20 października 2016r. w sprawie podejmowania zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na rok 2016.
 5. Uchwała Nr XXX/213/16 Rady Gminy Medyka z dnia 20 października 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Medyka Nr XXIII/164/16 z dnia 26 kwietnia 2016r.
 6. Uchwała Nr XXX/214/16 Rady Gminy Medyka z dnia 20 października 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Medyka
 7. Uchwała Nr XXX/215/16 Rady Gminy Medyka z dnia 20 października 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 8. Uchwała Nr XXX/216/16 Rady Gminy Medyka z dnia 20 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Uchwała Nr XXX/217/16 Rady Gminy Medyka z dnia 20 października 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.
 10. Uchwała Nr XXX/218/16 Rady Gminy Medyka z dnia 20 października 2016r. w sprawie przyjęcia "Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl".
 11. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/218/16 - Strategia MOF Przemyśl
 12. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/218/16 - Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii MOF Przemyśl
 13. Uchwała Nr XXX/219/16 Rady Gminy Medyka z dnia 20 października 2016r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Medyka na lata 2016-2016.
 14. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Medyka na lata 2016-2026
 15. Uchwała Nr XXX/220/16 Rady Gminy Medyka z dnia 20 października 2016r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka położonej w miejscowości Leszno.
 16. Uchwała Nr XXX/221/16 Rady Gminy Medyka z dnia 20 października 2016r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka położonej w miejscowości Leszno.
 17. Uchwała Nr XXX/222/16 Rady Gminy Medyka z dnia 20 października 2016r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka położonej w miejscowości Leszno.
 18. Uchwała Nr XXX/223/16 Rady Gminy Medyka z dnia 20 października 2016r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka położonej w miejscowości Hureczko.
 19. Uchwała Nr XXX/224/16 Rady Gminy Medyka z dnia 20 października 2016r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka położonej w miejscowości Hurko.
 20. Uchwała Nr XXX/225/16 Rady Gminy Medyka z dnia 20 października 2016r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka położonej w miejscowości Hurko.
 21. Uchwała Nr XXX/226/16 Rady Gminy Medyka z dnia 20 października 2016r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka położonej w miejscowości Leszno.
 22. Uchwała Nr XXX/227/16 Rady Gminy Medyka z dnia 20 października 2016r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
 23. Uchwała Nr XXX/228/16 Rady Gminy Medyka z dnia 20 października 2016r. w sprawie zbycia mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Medyka, położonego w miejscowości Siedliska.
 24. Uchwała Nr XXX/229/16 Rady Gminy Medyka z dnia 20 października 2016r. w sprawie zbycia mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Medyka, położonego w miejscowości Leszno.
 25. Uchwała Nr XXX/230/16 Rady Gminy Medyka z dnia 20 października 2016r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
 26. Uchwała Nr XXX/231/16 Rady Gminy Medyka z dnia 20 października 2016r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Leszno.

  Ilość odwiedzin: 64545