Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały z dnia 2 czerwca 2017r.
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XLIII/299/17 Rady Gminy Medyka z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
 2. Uchwała Nr XLIII/300/17 Rady Gminy Medyka z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Medyka absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok.
 3. Uchwała Nr XLIII/301/17 Rady Gminy Medyka z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 4. Uchwała Nr XLIII/302/17 Rady Gminy Medyka z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
 5. Uchwała Nr XLIII/303/17 Rady Gminy Medyka z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie podjęcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2017r.
 6. Uchwała Nr XLIII/304/17 Rady Gminy Medyka z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Medyka
 7. Uchwała Nr XLIII/305/17 Rady Gminy Medyka z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie podjęcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na rok 2017.
 8. Uchwała Nr XLIII/306/17 Rady Gminy Medyka z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 9. Uchwała Nr XLIII/307/17 Rady Gminy Medyka z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta

  Ilość odwiedzin: 62860