Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Sprawozdania kwartalne/ półroczne/ miesięczne, ROCZNE za 2016 rok
Drukuj 


Załączniki:
 1. Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2016 rok
 2. Uchwała Nr 11/16/2017 z dnia 4 maja 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2016 rok
 3. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu Gminy za 2016 rok
 4. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
 5. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2016r
 6. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku
 7. RB-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst, okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2016
 8. RB-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst, okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2016
 9. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2016 rok
 10. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016
 11. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec III kw 2016 roku
 12. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec III kw 2016 roku
 13. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2016
 14. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2016
 15. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2016r
 16. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku
 17. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku
 18. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do 30 czerwca roku 2016
 19. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do 30 czerwca roku 2016
 20. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do 30 czerwca roku 2016
 21. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec 1 kwartału 2016r
 22. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec 1 kwartału 2016r
 23. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
 24. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
 25. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
 26. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2016r.

  Ilość odwiedzin: 86486