Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Gminny Zakład Usług Wodnych
Drukuj 


Informacje dotyczące GZUW w MedyceZałączniki:
 1. Ogłoszenie PGW Wody Polskie z dnia 10.05.2018 dotyczące wszczęcia postępowania na wniosek Zakładu Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej - Przejście Graniczne 37-552 Młyny, w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego na usługi wodne.
 2. Decyzja z dnia 10.04.2018r. RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminie Medyka na okres 3 lat
 3. Uchwała Nr XXXVI/262/17 Rady Gminy Medyka z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Medyka
 4. Uchwała Nr XXI/129/16 Rady Gminy Medyka z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Medyka
 5. Uchwała Nr V/28/15 Rady Gminy Medyka z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Medyka. Obowiązuje od dnia 1 marca 2015r. do dnia 29 lutego 2016r.
 6. Uchwała Nr XLI/257/14 Rady Gminy Medyka z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Medyka. Obowiązuje na okres 1 roku od dnia 1 marca 2014r do dnia 28 lutego 2015r
 7. Uchwała Nr XXVIII/174/13 Rady Gminy Medyka z dnia 1 lutego 2013r w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Medyka
 8. Uchwała Nr XIII/99/12 Rady Gminy Medyka z dnia 24 stycznia 2012r w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Medyka. Obowiązuje na okres 1 roku od dnia 1 marca 2012r do dnia 28 lutego 2013r
 9. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
 10. Uchwała NrIV/13/11 Rady Gminy Medyka z dnia 31 stycznia 2011r w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Medyka. Obowiązuje na okres 1 roku od dnia 1 marca 2011r do dnia 29 lutego 2012r
 11. Uchwała Nr XXXVII/271/10 Rady Gminy Medyka z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Medyka wraz z załącznikiem (uzasadnieniem). Obowiązuje od 1 marca 2010 roku do 28 lutego 2011 roku.

  Ilość odwiedzin: 86576