Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

W celu skorzystania z możliwości złożenia wniosku poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) k o n i e c z n e jest posiadanie konta na platformie e-PUAP - konto to jest bezpłatne (www.epuap.gov.pl). Dodatkowo należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny!


  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  - Składanie wniosków 


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
2. Akceptowalne formaty załączników to:doc, rtf, xls, csv, txt, gif, tif, bmp, jpg, pdf, zip.
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Aktualnie funkcjonują wnioski:

- WNIOSEK OGÓLNY


Od 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku o rejestrację działalności gospodarczej. W miejsce dotychczasowego formularza EDG-1 udostępniono wniosek CEIDG-1.

Zgodnie ze zmianami prawnymi, na platformie ePUAP udostępniono nowy formularz wniosku o rejestrację działalności gospodarczej pod nazwą: Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jest to usługa świadczona centralnie tylko przez Ministerstwo Gospodarki.

Nowa usługa Ministerstwa Gospodarki zastępuje dotychczasowe usługi poszczególnych urzędów, w związku z czym, urzędy nie muszą już udostępniać jej indywidualnie.

W związku z powyższym od 1 lipca 2011 r. z Katalogu Usług ePUAP zostały wycofane z publikacji opisy następujących usług:

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

Wznowienie działalności gospodarczej,

Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej,

Zawieszenie działalności gospodarczej,

Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wraz z dezaktualizacją przedmiotowych opisów przestały być dostępne podpięte do nich karty usług urzędów gmin.

Wyłączenie wspomnianych usług zostało wykonane w porozumieniu i na wniosek Ministerstwa Gospodarki.


W celu skorzystania z możliwości złożenia wniosku ogólnego poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) k o n i e c z n e jest posiadanie konta na platformie e-PUAP - konto to jest bezpłatne (www.epuap.gov.pl). Dodatkowo w niektórych wnioskach należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny!

W przypadku wniosku z zakresu działalności gospodarczej do wysłania wniosku w postaci elektronicznej wystarcza profil zaufania e-PUAP

  Ilość odwiedzin: 70467