Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     Kategoria: Sprawy budowlane
Liczba odwiedzin kategorii: 5470 
 
Sprawy możliwe do załatwienia w urzędzie.
 
 

Załączniki:
 1.

OBWIESZCZENIE

 

            o wydaniu przez Wójta Gminy Medyka decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr BiD.6730.67.2017 dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ?Budowa budynku stacji kontroli pojazdów, bezdotykowej myjni samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 1403/6, 1403/4 położonej w miejscowości Medyka?.

 2.

ZAWIADOMIENIE


o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na wykonanie planowanego przedsięwzięcia pn:

Budowa budynku stacji kontroli pojazdów, bezdotykowej myjni samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 1403/6, 1403/4 położonej w miejscowości Medyka

 3.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

z dnia 25 lipca 2018 r.


w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.

Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zator ? Medyka odc. Przemyśl ? Medyka

Od km 351+793,00 do km 358+844,26 dł 7,051 km wraz z niezbędna infrastrukturą

techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi wydana na rzecz

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie

z/d ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów

 4.

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1257) oraz art. 51 ust. 53 pkt. 3, art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073)

 

zawiadamiam

 

że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Lublin, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Marcin Wieczorek zam Korytniki 9/7, 37-741 Krasiczyn, w dniu 6 lutego 2018 r. została wydana przez Wójta Gminy Medyka decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BiD.6730.79.2017 dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ?Rozbiórka elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia (0,4kV) oraz budowa elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej nn (0,4kV) wraz z zabudową złączy kablowych i kablowo-pomiarowych, na dz. nr 757/2, 763, 705, 689/2 i 689/1 w miejscowości Siedliska oraz na dz. nr 58/1 i 58/2 w miejscowości Jaksmanice, gm. Medyka?.

 5.

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

Działając na podstawie art. 49 oraz w związku z art. 61 § 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257)

zawiadamiam

 

że w dniu 12 stycznia 2018 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z/s ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której występuje Pełnomocnik Pan Marcin Wieczorek zam. Korytniki 9/7, 37-741 Krasiczyn Wójt Gminy Medyka wszczął postępowanie o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na wykonanie planowanego przedsięwzięcia pn:

 

?Rozbiórka elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia (0,4kV) oraz budowa elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej nn (0,4kV) wraz z zabudową złączy kablowych i kablowo-pomiarowych, na dz. nr 757/2, 763, 705, 689/2 i 689/1 w miejscowości Siedliska oraz na dz. nr 58/1 i 58/2 w miejscowości Jaksmanice, gm. Medyka?.

 6.

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1257) oraz art. 51 ust. 53 pkt. 3, art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073)

 

zawiadamiam

 

że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Lublin, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Zenon Wagiła, ul. Ostrów 112, 37-700 Przemyśl, w dniu 9 stycznia 2018 r. została wydana przez Wójta Gminy Medyka decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BiD.6730.58.2017 dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ?Budowa linii kablowej 15 kV do stacji Hurko 1 i Hurko 2, budowa stacji transformatorowej Hurko 1 i Hurko 2 oraz budowa kablowej linii 0,4 kV na terenie działek nr: 150, 167, 168/5, 170/2, 169, 210, 211, 219 obr. Hurko, gm. Medyka?.

 7.

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1257) oraz art. 51 ust. 53 pkt. 3, art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073)

 

zawiadamiam

 

że na wniosek Gminy Medyka z/s Medyka 288, 37-732 Medyka, w dniu 9 stycznia 2018 r. została wydana przez Wójta Gminy Medyka decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BiD.6730.69.2017 dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ?Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaksmanice w granicach działek nr 90/1, 90/7, 105/3, 104/1, 105/1, 103, 105/12 obr. Jaksmanice?.

 8.

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1257) oraz art. 51 ust. 53 pkt. 3, art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073)

 

zawiadamiam

 

że na wniosek Gminy Medyka z/s Medyka 288, 37-732 Medyka, w dniu 9 stycznia 2018 r. została wydana przez Wójta Gminy Medyka decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BiD.6730.68.2017 dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ?Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaksmanice w granicach działek nr 90/7, 105/3, 104/1, 105/1, 103, 105/12  obr. Jaksmanice?.

 9.

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

Działając na podstawie art. 49 oraz w związku z art. 61 § 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257)

zawiadamiam

 

że w dniu 7 grudnia 2017 r. na wniosek Gminy Medyka z/s Medyka 288, 37-732 Medyka w imieniu której występuje Inspektor Gminy Medyka Bogdan Bar Wójt Gminy Medyka wszczął postępowanie o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na wykonanie planowanego przedsięwzięcia pn:

 

?Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaksmanice w granicach działek nr 90/1, 90/7, 105/3, 104/1, 105/1, 103, 105/12 obr. Jaksmanice?

 10.

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

Działając na podstawie art. 49 oraz w związku z art. 61 § 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257)

zawiadamiam

 

że w dniu 7 grudnia 2017 r. na wniosek Gminy Medyka z/s Medyka 288, 37-732 Medyka w imieniu której występuje Inspektor Gminy Medyka Bogdan Bar Wójt Gminy Medyka wszczął postępowanie o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na wykonanie planowanego przedsięwzięcia pn:

 

?Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaksmanice w granicach działek nr 90/7, 105/3, 104/1, 105/1, 103, 105/12  obr. Jaksmanice?

 11.

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

Działając na podstawie art. 49 oraz w związku z art. 61 § 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257)

zawiadamiam

 

że w dniu 8 grudnia 2017 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z/s ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której występuje Pełnomocnik Pan Zenon Wagiła zam. Ostrów 112, 37-700 Przemyśl Wójt Gminy Medyka wszczął postępowanie o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na wykonanie planowanego przedsięwzięcia pn:

 

?Przebudowa na kablową linii 15 kV Przekopana ? Medyka, odgałęzienie do stacji Hurko 1 i Hurko 2- zmiana lokalizacji stacji, przebudowa wyprowadzeń linii napowietrznych 0,4 kV na kablowe, na terenie działek nr: 172, 150, 167, 168/5, 210, 211, 219 obr. Hurko, gm. Medyka?

 12.

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1257) oraz art. 51 ust. 53 pkt. 3, art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073)

 

zawiadamiam

 

że na wniosek Gminy Medyka z/s Medyka 288, 37-732 Medyka, w dniu 28 listopada 2017 r. została wydana przez Wójta Gminy Medyka decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BiD.6730.60.2017 dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ?Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaksmanice w granicach działek nr 177, 186, 239, 240, 181, 182/3, 182/4, 182/2 obr. Jaksmanice?.

 13.

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1257) oraz art. 51 ust. 53 pkt. 3, art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073)

 

zawiadamiam

 

że na wniosek Gminy Medyka z/s Medyka 288, 37-732 Medyka, w dniu 28 listopada 2017 r. została wydana przez Wójta Gminy Medyka decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BiD.6730.61.2017 dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ?Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaksmanice w granicach działek nr 239, 186 obr. Jaksmanice?.

 14.


Wójt Gminy Medyka informuje, że w dniu 27 października 2017 r. na wniosek Gminy Medyka z/s Medyka 288, 37-732 Medyka wszczęte zostało postępowanie o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na wykonanie planowanego przedsięwzięcia pn:

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaksmanice w granicach działek nr 177, 186, 239, 240, 181, 182/3, 182/4, 182/2 obr. Jaksmanice

 15.


Wójt Gminy Medyka informuje, że w dniu 27 października 2017 r. na wniosek Gminy Medyka z/s Medyka 288, 37-732 Medyka wszczęte zostało postępowanie o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na wykonanie planowanego przedsięwzięcia pn:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaksmanice w granicach działek nr 239, 186 obr. Jaksmanice

 16.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego

dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.

"Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka odc. Przemyśl - Medyka od km 351+793,00

do km 358+844,26 dł. 7,051 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami

budowlanymi.

 17.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Medyka w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BiD.6730.66.2016 dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ?Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaksmanice w granicach działek nr 63, 83 obr. Jaksmanice?.


 18.

Wójt Gminy Medyka informuje, że w dniu 19 stycznia 2017 r. na wniosek Gminy Medyka z/s Medyka 288, 37-732 Medyka w imieniu której występuje Inspektor Gminy Medyka Bogdan Bar wszczęte zostało postępowanie o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na wykonanie planowanego przedsięwzięcia pn:

?Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaksmanice w granicach działek nr 63, 83 obr. Jaksmanice?

 19.

Obwieszczenie

Starosty Przemyskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1818R i 2421R poprzez budowę ścieżki pieszo rowerowej od km 22+020,10 do km 23+283,90 wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną.

 20.

OBWIESZCZENIE

  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BiD.6730.32.2016 dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ?Budowa energetycznej linii napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowości Medyka w granicach działek nr 206/33, 206/42, 206/52, 214 obr. Medyka?

 21.

OBWIESZCZENIE

 w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BiD.6730.31.2016 dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ?Budowa energetycznej linii napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowości Torki, w granicach działek nr 340, 222/4, 306/1 obr. Torki?.


 22.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BiD.6730.30.2016 dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ?Budowa energetycznej linii napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowości Medyka w granicach działek nr 258/2, 289 obr. Medyka?.


 23.

ZAWIADOMIENIE


o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na wykonanie planowanego przedsięwzięcia pn:

?Budowa energetycznej linii napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowości Medyka w granicach działek nr 206/33, 206/42, 206/52 i 214 obr. Medyka?

 24.

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na wykonanie planowanego przedsięwzięcia pn:

?Budowa energetycznej linii napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowości Medyka w granicach działek nr 258/2, 289 obr. Medyka?

 25.


ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowanie o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na wykonanie planowanego przedsięwzięcia pn:

?Budowa energetycznej linii napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowości Torki, w granicach działek nr 340, 222/4, 306/1 obr. Torki?

 26.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego nr BiD.6730.23.2014 dla przedsięwzięcia pn. Budowa chodnika przy drodze wewnętrznej DWL-9 w Lesznie na terenie działek nr 756, 757, 758 obr. Leszno.
 27.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego nr BiD.6730.22.2014 dla przedsięwzięcia pn. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 116302R Medyka - Leszno w Lesznie na terenie działek nr 747 i 478 obr. Leszno.
 28.

OBWIESZCZENIE

 Działając na podstawie art. 49 oraz w związku z art. 61 § 4 i art. 10  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 267)

 zawiadamiam

 że w dniu 2 grudnia 2014 r. na wniosek Gminy Medyka z/s Medyka 288, 37-732 Medyka w imieniu której występuję Inspektor Gminy Medyka Mariusz Tenus Wójt Gminy Medyka wszczął postępowanie o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na wykonanie planowanego przedsięwzięcia pn:

 Budowę chodnika przy drodze wewnętrznej nr DWL-9  w Lesznie.

 29.

OBWIESZCZENIE

 Działając na podstawie art. 49 oraz w związku z art. 61 § 4 i art. 10  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 267)

 zawiadamiam

 że w dniu 2 grudnia 2014 r. na wniosek Gminy Medyka z/s Medyka 288, 37-732 Medyka w imieniu której występuję Inspektor Gminy Medyka Mariusz Tenus Wójt Gminy Medyka wszczął postępowanie o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na wykonanie planowanego przedsięwzięcia pn:

 Budowę chodnika przy drodze gminnej nr 116302R Medyka – Leszno  w Lesznie.

 30.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BiD.6730.10.2014 dla przedsięwzięcia pn:

 

Wymiana istniejącej stacji transformatorowej SN/nn (15/0,4kV) na jednożerdziową, wymiana przewodów oraz stanowisk słupowych istn. na dz. nr 140, 160/3, 144, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 157, 158, 159, 154, 155/2, 155/1, 161, 176, 175, 86/1, 169, 84, 80, 79, 78, 77, 70/2 i 69/2 w miejscowości Medyka linii napowietrznej niskiego napięcia (0,4kV) na przewody izolowane oraz stanowiska żerdzi wirowanych, wraz ze zmianą ich lokalizacji oraz wymiana trzech przyłączy napowietrznych na kablowe.

 31. OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na wykonanie planowanego przedsięwzięcia pn: „Wymiana istniejącej stacji transformatorowej SN/nn (15/0,4kV) na jednożerdziową, wymiana przewodów oraz stanowisk słupowych istn. na dz. nr 140, 160/3, 144, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 157, 158, 159, 154, 155/2, 155/1, 161, 176, 175, 86/1, 169, 84, 80, 79, 78, 77, 70/2 i 69/2 w m. Medyka linii napowietrznej niskiego napięcia (0,4kV) na przewody izolowane oraz stanowiska żerdzi wirowanych, wraz ze zmianą ich lokalizacji oraz wymiana dwóch przyłączy napowietrznych na kablowe”.
 32.

 OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 oraz w związku z art. 61 § 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam że w dniu 28 grudnia 2011 r. na wniosek Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów Wójt Gminy Medyka wydał decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BiD.6730.79.2011 dla przedsięwzięcia pn: „Budowa lądowiska helikopterów lotniczego pogotowia ratunkowego (LPR) i Straży Granicznej wraz z przebudową istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 28 w działce nr 1458 na zjazd publiczny na terenie działki nr 1628 obr. nr 0004 Medyka w miejscowości Medyka”.  

 33.
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na wykonanie planowanego przedsięwzięcia pn: budowa lądowiska helikopterów lotniczego pogotowia ratunkowego (LPR) i Straży Granicznej wraz z przebudową istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 28 w działce nr 1458 na zjazd publiczny na terenie działki nr 1628 obr. nr 0004 Medyka w miejscowości Medyka.
 34.

 OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzj lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BiD.6730.68.2011 dla przedsięwzięcia pn: budowa masztu pomiarowego wiatru o wysokości H = 100 m na terenie oznaczonym według ewidencji gruntów jako działka nr 5/1 obręb Leszno w miejscowości Leszno  

 35.
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na wykonanie planowanego przedsięwzięcia obejmującego budowę masztu pomiarowego wiatru o wysokości H = 100 m na terenie oznaczonym według ewidencji gruntów jako działka nr 5/1 obręb Leszno w miejscowości Leszno.   
 36.

 OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BiD.6730.22.2011 dla przedsięwzięcia pn: „budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody na terenie oznaczonym według ewidencji gruntów jako działki:

­ nr: 258, 259, 206/52, 206/3, 206/5, 206/6, 206/7, 206/18, 206/21, 206/33, 206/34, 206/35, 206/36, 207/10, 207/13, 229, 256/1, 255, 254, 260/228, 260/230, 260/231, 260/232, 260/233, 260/234, 260/235, 260/236, 260/237, 260/238, 260/239, 260/240, 260/241, 260/253, 261/1, 1458, 1524, 1525/2, 1526, 1550/4, 1517/3, 1517/2, 1517/1, 1509, 1500, 1475, 1468, 1460 i 1459 obręb Medyka,

­ nr: 273, 10/3, 316, 339, 271, 306/1, 295, 296, 305/2, 251/2, 251/3, 250/8, 250/7, 250/2, 250/1, 249/2, 249/1, 248, 246, 310, 238/3, 238/1, 237/1, 340, 231, 225 – obręb Torki ­ nr: 711, 705, 706, 701, 406, 680, 662/1, 650, 634/1, 629/1 i 700 obręb Hurko,

nr: 2/5 obręb Siedliska,

nr: 234/8, 234/4 i 230/12 obręb Krówniki gm. wiejska Przemyśl,

­ nr 352 obr. 215 gm. miejska Przemyśl.”  

 37.

 Zawiadamienie

o wydaniu decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BiD.6730.30.2011 dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: „budowa budynku zaplecza socjalno-sanitarnego boiska sportowego (szatni) dla zawodników klubu sportowego z pomieszczeniami administracyjnymi i sceną estradową na terenie działki nr 218/1 obręb Hureczko w miejscowości Hureczko”.  

 38.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowanie na wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego przedsięwzięcia pn: "budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody".

znak sprawy: BiD.6730.22.2011

 39.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie na wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na wykonanie planowanego przedsięwzięcia pn: budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie oznaczonym według ewidencji gruntów jako działki nr 152/3, 152/5, 152/6, 153/7, 153/10, 178/4, 179/1, 180/5, 181/2, 186/5, 271, 306/1, 306/2, 308, 321, 339, 429, 430/1 i 430/2 obręb Torki w miejscowości Torki
 40.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie na wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na wykonanie planowanego przedsięwzięcia pn: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie oznaczonym według ewidencji gruntów jako działki nr 272/4, 243, 75, 76/1, 76/2, 76/4, 76/5, 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 137/2, 254, 138/22, 138/63, 138/26, 138/40, 138/39, 253, 137/1, 138/30, 130/3, 138/49, 138/48, 138/47, 138/46, 138/78, 138/81, 183/84, 138/36, 138/9, 138/89, 138/14, 138/15, 138/16, 129/60, 130/9, 130/14, 130/12, 271/2, 129/5, 129/57, 271/1, 129/26, 271/3, 271/4, 271/6, 271/7, 129/71, 129/76, 129/74, 252, 126/12, 129/37, 129/55, 129/50, 129/56, 123, 126/11, 126/10, 221/39, 221/40, 218/3, 146/2, 261, 145/1, 3/2, 6, 239, 240, 9/9, 9/7, 9/8, 9/3, 40/2, 41/2, 43/2, 45/2, 242/2, 57/2, 57/3, 57/4, 56/1, 55/1, 61/1, 222/2, 222/1, 204/3, 198/5, 126/2, 126/3, 126/4, 126/5, 126/6, 126/7, 259, 128/19 i 128/7 obręb Hureczko w miejscowości Hureczko i na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 566/1, 566/2, 567/1, 567/2, 562, 140, 156, 157, 126, 90/5, 99, 106, 102, 110, 119, 120, 124, 125, 168/5, 233/6, 236, 250, 254, 255, 373/5, 373/3 i 714 obręb Hurko w miejscowości Hurko.
 41.

 OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na wykonanie przedsięwzięcia pn:

Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1818R Medyka-Radymno strona lewa od skrzyżowania z drogą wewnętrzną gminną nr DWL-2 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną gminną nr DWL-9 oraz budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z jezdni drogi powiatowej na długości chodnika na terenie oznaczonym według ewidencji gruntów jako działki nr 753(dr), 881/7 (w) i 882 (w) obręb Leszno w miejscowości Leszno.  

 42.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Medyka w sprawie wszczęcia postępowania na wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na wykonanie planowanego przedsięwzięcia pn:
Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1818R Medyka-Radymno strona lewa od skrzyżowania z drogą wewnętrzną gminną nr DWL-2 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną gminną nr DWL-9 oraz budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z jezdni drogi powiatowej na długości chodnika na terenie oznaczonym według ewidencji gruntów jako działki nr 753(dr), 881/7 (w) i 882 (w) obręb Leszno w miejscowości Leszno.
 43.

 OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Medyka o wszczęciu postępowanie na wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na wykonanie planowanego przedsięwzięcia pn:

Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1818R Medyka-Radymno strona prawa od skrzyżowania z drogą wewnętrzną gminną w działce nr 340 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną gminną w działce nr 194/8 oraz budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z jezdni drogi na długości chodnika na terenie oznaczonym według ewidencji gruntów jako działki nr 214/9(Bz), 339(dr), 329/2 (dr), 88/3(Bz) i 89/5 obręb Torki w miejscowości Torki.  

 44. Zamierzenia inwestycyjne - inwestycja celu publicznego /WNIOSEK/.
 45. Zamierzenia inwestycyjne - warunki zabudowy /WNIOSEK/.
 46. Zamierzenia inwestycyjne - wypis i wyrys z planu /WNIOSEK/.
 47. Podział nieruchomości - wniosek o zatwierdzenie podziału /WNIOSEK/.

  Ilość odwiedzin: 85873