Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
Drukuj 


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MEDYKA
z dnia 2 stycznia 2018 roku
Wójt Gminy Medyka informuje o przystąpieniu do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka na lata 2017-2023 podaje się do publicznej wiadomości, że Gmina Medyka zgodnie z Uchwała Nr LI/357/17 Rady Gminy Medyka z dnia 20 grudnia 2017 r przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka na lata 2017-2023. Informacje dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka na lata 2017 - 2023 będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Medyka www.medyka.itl.pl/bip w zakładce "Lokalny Program Rewitalizacji".

Wójt Gminy Medyka
Marek Iwasieczko

Załączniki:
 1.
Podsumowanie konsultacji społecznych
Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Medyka na lata 2017 - 2023

 2.
FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REWITALIZACYJNEGO DO LOKALNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI GMINY MEDYKA NA LATA 2017-2023

 3.
Zarządzenie Nr 0050.13.2018
Wójta Gminy Medyka
z dnia 14 marca 2018r
w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Gminy Medyka
na lata 2017-2023

 4.
Zarządzenie Nr 0050.10.2018 z dnia 23 luty 2018r.
w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych
projektu "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Medyka
na lata 2017 -2023"  (wersja w formacie pdf)

 5.
Zarządzenie Nr 0050.10.2018
Wójta Gminy Medyka z dnia 23 lutego 2018r.
 w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych
 projektu "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Medyka na lata 2017 -2023".

 6.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Medyka
 Nr 0050.10.2018 Wójta Gminy Medyka
z dnia 23 luty 2018r.
Diagnoza Lokalnego Programu Rewitalizacji
 dla Gminy Medyka na lata 2017-2023 (wersja w formacie pdf)

 7.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.10.2018
Wójta Gminy Medyka z dnia 23 luty 2018r.
Diagnoza Lokalnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Medyka na lata 2017-2023.

 8.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 0050.10.2018
Wójta Gminy Medyka z dnia 23 luty 2018r. (wersja w formacie pdf)


 9.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.10.2018
Wójta Gminy Medyka z dnia 23 luty 2018r.
OGŁOSZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych
Wójt Gminy Medyka informuje o rozpoczęciu
i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych

dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Medyka na lata 2017 - 2023.

 10.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.10.2018
Wójta Gminy Medyka z dnia 23 luty 2018r.
FORMULARZ KONSULTACYJNY(wersja w formacie pdf)

 11.
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.10.2018
Wójta Gminy Medyka z dnia 23 luty 2018r.
FORMULARZ KONSULTACYJNY dotyczący opracowania
"Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka na lata 2017 - 2023"


 12. Deklaracja przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji

 13. Ogłoszenie o naborze do Komitetu Rewitalizacji

 14. Zarządzenie Nr 0050.9.2018 Wójta Gminy Medyka z dnia 23 lutego 2018r w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

 15.
Uchwała Nr LI/357/17 Rady Gminy Medyka z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka na lata 2017-2023
 16.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MEDYKA
 z dnia 2 stycznia 2018 roku
Wójt Gminy Medyka informuje o przystąpieniu do sporządzenia
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka
na lata 2017-2023


  Ilość odwiedzin: 276891