Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały z dnia 30 października 2012r.
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XXIV/136/12 Rady Gminy Medyka z dnia 30 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 2. Uchwała Nr XXIV/137/12 Rady Gminy Medyka z dnia 30 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 3. Uchwała Nr XXIV/138/12 Rady Gminy Medyka z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Medyka nr XII/91/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu
 4. Uchwała Nr XXIV/139/12 Rady Gminy Medyka z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 5. Uchwała Nr XXIV/140/12 Rady Gminy Medyka z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w Gminie Medyka
 6. Uchwała Nr XXIV/141/12 Rady Gminy Medyka z dnia 30 października 2012r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Medyka na lata 2011-2016
 7. Uchwała Nr XXIV/142/12 Rady Gminy Medyka z dnia 30 października 2012r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Większe umiejętności - lepsza przyszłość w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 8. Uchwała Nr XXIV/143/12 Rady Gminy Medyka z dnia 30 października 2012r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Od umiejętności do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"
 9. Uchwała Nr XXIV/144/12 Rady Gminy Medyka z dnia 30 października 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy w 2013r. Gminy Medyka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 10. Załącznik do Uchwały XXIV/144/12
 11. Uchwała Nr XXIV/145/12 Rady Gminy Medyka z dnia 30 października 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Medyka Nr XIX/125/12 z dnia 12 lipca 2012r.
 12. Uchwała Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Medyka z dnia 30 października 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność Gminy Medyka
 13. Uchwała Nr XXIV/147/12 Rady Gminy Medyka z dnia 30 października 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność Gminy Medyka
 14. Uchwała Nr XXIV/148/12 Rady Gminy Medyka z dnia 30 października 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego w Medyce
 15. Uchwała Nr XXIV/149/12 Rady Gminy Medyka z dnia 30 października 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r.
 16. Uchwała Nr XXIV/150/12 Rady Gminy Medyka z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Medyka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

  Ilość odwiedzin: 63320