Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały z dnia 29 listopada 2013r.
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XXXVII/231/13 Rady Gminy Medyka z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 2. Uchwała Nr XXXVII/232/13 Rady Gminy Medyka z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
 3. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/232/13 z dnia 29 listopada 2013r.
 4. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/232/13 z dnia 29 listopada 2013r.
 5. Objaśnienia do zmian przyjętych wartości WPF na lata 2013-2023
 6. Uchwała Nr XXXVII/233/13 Rady Gminy Medyka z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 7. Uchwała Nr XXXVII/234/13 Rady Gminy Medyka z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych
 8. Uchwała Nr XXXVII/235/13 Rady Gminy Medyka z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia programu współpracy w 2014r. Gminy Medyka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 9. Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/235/13 Rady Gminy Medyka z dnia 29 listopada 2013r.
 10. Uchwała Nr XXXVII/236/13 Rady Gminy Medyka z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

  Ilość odwiedzin: 63047