Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały z dnia 16 października 2015r.
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwały Nr XV/80/15 Rady Gminy Medyka z dnia 16 października 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
 2. Uchwały Nr XV/81/15 Rady Gminy Medyka z dnia 16 października 2015r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016 - 2019
 3. Uchwały Nr XV/82/15 Rady Gminy Medyka z dnia 16 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 4. Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Medyka z dnia 16 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Medyka
 5. Uchwały Nr XV/84/15 Rady Gminy Medyka z dnia 16 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
 6. Uchwały Nr XV/85/15 Rady Gminy Medyka z dnia 16 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
 7. Uchwała Nr XV/86/15 Rady Gminy Medyka z dnia 16 października 2015r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
 8. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/86/15 Rady Gminy Medyka z dnia 16 października 2015r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
 9. Uchwała Nr XV/87/15 Rady Gminy Medyka z dnia 16 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 10. Załączniki Nr 1, 2, 3 do Uchwały Nr XV/87/15 Rady Gminy Medyka z dnia 16 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 11. Uchwała Nr XV/88/15 Rady Gminy Medyka z dnia 16 października 2015r. w sprawie ustalenia opłata cmentarnych za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Medyka
 12. Uchwała Nr XV/89/15 Rady Gminy Medyka z dnia 16 października 2015r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka położonej w miejscowości Leszno
 13. Uchwała Nr XV/90/15 Rady Gminy Medyka z dnia 16 października 2015r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka położonej w miejscowości Siedliska
 14. Uchwała Nr XV/91/15 Rady Gminy Medyka z dnia 16 października 2015r. w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Hurku
 15. Uchwała Nr XV/92/15 Rady Gminy Medyka z dnia 16 października 2015r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Hureczko
 16. Uchwała Nr XV/93/15 Rady Gminy Medyka z dnia 16 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Medyka Nr VIII/43/15 z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Medyka, położonego w miejscowości Siedliska
 17. Uchwała Nr XV/94/15 Rady Gminy Medyka z dnia 16 października 2015r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Medyce
 18. Uchwała Nr XV/95/15 Rady Gminy Medyka z dnia 16 października 2015r. w sprawie podjęcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na rok 2015

  Ilość odwiedzin: 63431