Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały z dnia 10 listopada 2015r.
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XVI/96/15 Rady Gminy Medyka z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 2. Uchwała Nr XVI/97/15 Rady Gminy Medyka z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
 3. Uchwała Nr XVI/98/15 Rady Gminy Medyka z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Medyka
 4. Uchwała Nr XVI/99/15 Rady Gminy Medyka z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
 5. Uchwała Nr XVI/100/15 Rady Gminy Medyka z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 6. Uchwała Nr XVI/101/15 Rady Gminy Medyka z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
 7. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/101/15 Rady Gminy Medyka z dnia 10 listopada 2015 r. INRL-1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
 8. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/101/15 Rady Gminy Medyka z dnia 10 listopada 2015 r. Załącznik do INRL-1
 9. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/101/15 Rady Gminy Medyka z dnia 10 listopada 2015 r. DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości
 10. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/101/15 Rady Gminy Medyka z dnia 10 listopada 2015 r. DR-1 - deklaracja na podatek rolny
 11. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/101/15 Rady Gminy Medyka z dnia 10 listopada 2015 r. Załącznik do DR-1
 12. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/101/15 Rady Gminy Medyka z dnia 10 listopada 2015 r. DL-1 - deklaracja na podatek leśny
 13. Uchwała Nr XVI/102/15 Rady Gminy Medyka z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Medyka
 14. Załącznik do Uchwały Nr XVI/102/15 Rady Gminy Medyka z dnia 10 listopada 2015 r.
 15. Uchwała Nr XVI/103/15 Rady Gminy Medyka z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.
 16. Uchwała Nr XVI/104/15 Rady Gminy Medyka z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Hurko
 17. Uchwała Nr XVI/105/15 Rady Gminy Medyka z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka położonej w miejscowości Torki
 18. Uchwała Nr XVI/106/15 Rady Gminy Medyka z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka położonej w miejscowości Torki

  Ilość odwiedzin: 40466