Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały z dnia 15 grudnia 2015r.
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XVIII/108/15 Rady Gminy Medyka z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 2. Uchwała budżetowa Gminy Medyka na 2016 rok Nr XVIII/109/15 Rady Gminy Medyka z dnia 15 grudnia 2015r.
 3. Uchwała Nr XVIII/110/15 Rady Gminy Medyka z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 4. Uchwała Nr XVIII/111/15 Rady Gminy Medyka z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia programu współpracy w 2016r. Gminy Medyka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy s dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 5. Uchwała Nr XVIII/112/15 Rady Gminy Medyka z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Medyka na lata 2016-2022
 6. Strategia Rozwoju GMINY MEDYKA na lata 2016-2022 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/112/15 Rady Gminy Medyka z dnia 15 grudnia 2015 roku
 7. Uchwała Nr XVIII/113/15 Rady Gminy Medyka z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Leszno
 8. Uchwała Nr XVIII/114/15 Rady Gminy Medyka z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Torki
 9. Uchwała Nr XVIII/115/15 Rady Gminy Medyka z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Hurko
 10. Uchwała Nr XVIII/116/15 Rady Gminy Medyka z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Hureczko
 11. Uchwała Nr XVIII/117/15 Rady Gminy Medyka z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jaksmanice
 12. Uchwała Nr XVIII/118/15 Rady Gminy Medyka z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Siedliska
 13. Uchwała Nr XVIII/119/15 Rady Gminy Medyka z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu

  Ilość odwiedzin: 42073