Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały z dnia 1 lutego 2016r.
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XXI/128/16 Rady Gminy Medyka z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2016 r.
 2. Uchwała Nr XXI/129/16 Rady Gminy Medyka z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Medyka
 3. Uchwała Nr XXI/130/16 Rady Gminy Medyka z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Leszno.
 4. Uchwała Nr XXI/132/16 Rady Gminy Medyka z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Medyka Nr XLIII/279/14 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Medyka, położonego w miejscowości Medyka i Siedliska
 5. Uchwała Nr XXI/132/16 Rady Gminy Medyka z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Medyka Nr XXXI/197/13 z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Medyka
 6. Uchwała Nr XXI/133/16 Rady Gminy Medyka z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Leszno
 7. Uchwała Nr XXI/134/16 Rady Gminy Medyka z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka, położonych w miejscowości Hurko i Hureczko
 8. Uchwała Nr XXI/135/16 Rady Gminy Medyka z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Siedliska
 9. Uchwała Nr XXI/136/16 Rady Gminy Medyka z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Siedliska
 10. Uchwała Nr XXI/137/16 Rady Gminy Medyka z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Siedliska
 11. Uchwała Nr XXI/143/16 Rady Gminy Medyka z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Medyka
 12. Uchwała Nr XXI/139/16 Rady Gminy Medyka z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Medyka
 13. Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Gminy Medyka z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka, położonych w miejscowości Hureczko
 14. Uchwała Nr XXI/141/16 Rady Gminy Medyka z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Medyka
 15. Uchwała Nr XXI/142/16 Rady Gminy Medyka z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Hurko
 16. Uchwała Nr XXI/143/16 Rady Gminy Medyka z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Hurko
 17. Uchwała Nr XXI/144/16 Rady Gminy Medyka z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Medyka
 18. Załącznik Nr 1 do Uchwały XXI/144/16 Rady Gminy Medyka z dnia 1 lutego 2016 roku: Jednolity tekst Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Medyka
 19. Załącznik Nr 2 do Uchwały XXI/144/16 Rady Gminy Medyka z dnia 1 lutego 2016 roku: Jednolity rysunek Nr 1 w skali 1:25000
 20. Załącznik Nr 3 do Uchwały XXI/144/16 Rady Gminy Medyka z dnia 1 lutego 2016 roku: Jednolity rysunek Nr 2 w skali 1:25000

  Ilość odwiedzin: 63280