Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały z dnia 11 marca 2016r.
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XXII/145/16 Rady Gminy Medyka z dnia 11 marca 2016r w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia zadań ponadgminnych
 2. Uchwała Nr XXII/146/16 Rady Gminy Medyka z dnia 11 marca 2016r w sprawie podejmowania zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na rok 2016
 3. Uchwała Nr XXII/147/16 Rady Gminy Medyka z dnia 11 marca 2016r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016r.
 4. Uchwała Nr XXII/148/16 Rady Gminy Medyka z dnia 11 marca 2016r w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
 5. Uchwała Nr XXII/149/16 Rady Gminy Medyka z dnia 11 marca 2016r w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/15 Rady Gminy Medyka z dnia 10 listopada 2015r.
 6. Uchwała Nr XXII/150/16 Rady Gminy Medyka z dnia 11 marca 2016r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Medyka za pierwsze półrocze, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego
 7. Uchwała Nr XXII/151/16 Rady Gminy Medyka z dnia 11 marca 2016r w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Medyka
 8. Uchwała Nr XXII/152/16 Rady Gminy Medyka z dnia 11 marca 2016r w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2016-2019
 9. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY MEDYKA NA LATA 2016 - 2019. Załącznik do Uchwały Nr XXII/152/16 Rady Gminy Medyka z dnia 11 marca 2016 roku
 10. Uchwała Nr XXII/153/16 Rady Gminy Medyka z dnia 11 marca 2016r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Medyka, położonych w miejscowości Medyka
 11. Uchwała Nr XXII/154/16 Rady Gminy Medyka z dnia 11 marca 2016r w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Medyka, położonego w miejscowości Hurko.
 12. Uchwała Nr XXII/155/16 Rady Gminy Medyka z dnia 11 marca 2016r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka, położonych w miejscowości Leszno
 13. Uchwała Nr XXII/156/16 Rady Gminy Medyka z dnia 11 marca 2016r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka, położonych w miejscowości Jaksmanice.
 14. Uchwała Nr XXII/157/16 Rady Gminy Medyka z dnia 11 marca 2016r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Hurko.
 15. Uchwała Nr XXII/158/16 Rady Gminy Medyka z dnia 11 marca 2016r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka, położonych w miejscowości Torki.
 16. Uchwała Nr XXII/159/16 Rady Gminy Medyka z dnia 11 marca 2016r w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Medyka Nr XXI/143/16 z dnia 1 lutego 2016 roku, w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Hurko.
 17. Uchwała Nr XXII/160/16 Rady Gminy Medyka z dnia 11 marca 2016r w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Medyka na 2016 rok.
 18. Uchwała Nr XXII/161/16 Rady Gminy Medyka z dnia 11 marca 2016r w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Medyka.

  Ilość odwiedzin: 63055