Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały z dnia 2 lutego 2009r.
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XXVI/190/09 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zniorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Medyka
 2. Uchwała Nr XXVI/191/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno-Medyka"
 3. Uchwała Nr XXVI/192/09 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2015
 4. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXVI/192/09
 5. Statut Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska - Załącznik do Uchwały Nr XXVI/193/09
 6. Uchwała Nr XXVI/193/09 w sprawie przystąpienia Gminy Medyka do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska
 7. Uchwała Nr XXVI/194/09 w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Gminy Medyka
 8. Uchwała Nr XXVI/195/09 w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Medyka, położonego w Medyce
 9. Uchwała Nr XXVI/196/09 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność Gminy Medyka
 10. Uchwała Nr XXVI/197/09 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka
 11. Uchwała Nr XXVI/198/09 w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Medyka

  Ilość odwiedzin: 64512