Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały z dnia 9 czerwca 2009r.
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XXX/217/09 w sprawie zmiany zakresu wykonania zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym p.n. "EWOŚ"
 2. Uchwała Nr XXX/218/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
 3. Uchwała Nr XXX/219/09 w sprawie Statutu Gminy
 4. Statut Gminy Medyka - załącznik do Uchwały Nr XXX/219/09
 5. Załącznik Nr 1 do Statutu Gminy Medyka /Uchwała Nr XXX/219/09 Rady Gminy Medyka z dnia 9 czerwca 2009r w sprawie Statutu Gminy/
 6. Uchwała Nr XXX/220/09 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka
 7. Uchwała Nr XXX/221/09 w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Medyka, położonego w Medyce
 8. Uchwała Nr XXX/222/09 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
 9. Uchwała Nr XXX/223/09 w sprawie ustalenia wysokości stawek i opłat za zajęcie pasa drogowego
 10. Uchwała Nr XXX/224/09 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Czas na aktywność w gminie Medyka" w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013
 11. Uchwała Nr XXX/225/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

  Ilość odwiedzin: 64550