Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały z dnia 28 stycznia 2010r.
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XXXVII/268/10, uchwała budżetowa Gminy Medyka na 2010 rok
 2. Uchwała Nr XXXVII/269/10 w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadań ponadgminnych
 3. Uchwała Nr XXXVII/270/10 w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu w 2010 roku
 4. Uchwała Nr XXXVII/271/10 w sprawie przedłużenia obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Medyka
 5. Uchwała Nr XXXVII/272/10 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce

  Ilość odwiedzin: 42577