Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, Gminnych Jednostek Organizacyjnych i Jednostek Pomocniczych Gminy pod względem:

  • legalności
  • gospodarności
  • rzetelności
  • celowości
  • zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy.

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa rozdział V Statutu Gminy

Przewodniczący Komisji: STANISŁAW DRYMAJŁO


Osoby:
Radny STANISŁAW DRYMAJŁO
Radny CZESŁAW BENEDYKT POTOCKI
Radna ELŻBIETA WILK


Osoba publikująca: Jacek Wlazły
Data publikacji: 2006-12-04
  Ilość odwiedzin: 85894