Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały z dnia 12 lipca 2011r.
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr VIII/46/11 Rady Gminy Medyka z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Gminy Medyka.
 2. Uchwała Nr VIII/47/11 Rady Gminy Medyka z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie zmiany zakresu wykonania przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową
 3. Załączniki do uchwały Nr VIII/47/11 RG Medyka z dnia 12 lipca 2011r w sprawie zmianu zakresu wykonania przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową
 4. Uchwała Nr VIII/48/11 Rady Gminy Medyka z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011.
 5. Uchwała Nr VIII/49/11 Rady Gminy Medyka z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/213 Rady Gminy Medyka z dnia 20 kwietnia 2009r w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego , szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia...
 6. Wojewoda Podkarpacki poprzez rozstrzygnięcie nadzorcze P.II.4131.2.115.2011 z dnia 2011-08-18 stwierdził nieważność Uchwały Nr VIII/50/11 RG Medyka z dnia 12 lipca 2011r -------------------- Uchwała Nr VIII/50/11 Rady Gminy Medyka w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Medyce
 7. Uchwała Nr VIII/51/11 Rady Gminy Medyka z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 8. Załącznik do Uchwały VIII/51/11
 9. Uchwała Nr VIII/52/11 Rady Gminy Medyka z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
 10. Uchwała Nr VIII/53/11 Rady Gminy Medyka z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale RG Medyka Nr XXIII/171/08 z dnia 27 października 2008r w sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Medyka.
 11. Uchwała Nr VIII/54/11 Rady Gminy Medyka z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale RG Medyka Nr XXIV/177/08 z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Medyka.
 12. Uchwała Nr VIII/55/11 Rady Gminy Medyka z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Medyka
 13. Uchwała Nr VIII/56/11 Rady Gminy Medyka z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Medyka
 14. Wojewoda Podkarpacki poprzez rozstrzygnięcie nadzorcze P.II.4131.2.113.2011 z dnia 2011-08-18 stwierdził nieważność Uchwały Nr VIII/57/11 RG Medyka z dnia 12 lipca 2011r w paragrafie 2 ust 2 --------------- Uchwała Nr VIII/57/11 Rady Gminy Medyka w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Hureczko I"

  Ilość odwiedzin: 63460