Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały z dnia 1 lutego 2013r
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XXVIII/172/13 Rady Gminy Medyka z dnia 1 lutego 2013r w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
 2. Uchwała Nr XXVIII/173/13 Rady Gminy Medyka z dnia 1 lutego 2013r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 3. Uchwała Nr XXVIII/174/13 Rady Gminy Medyka z dnia 1 lutego 2013r w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Medyka
 4. Uchwała Nr XXVIII/175/13 Rady Gminy Medyka z dnia 1 lutego 2013r w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu systemowego współfinansowanego z europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII ....
 5. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/176/13 Rady Gminy Medyka z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie gospodarki mieniem komunalnym
 6. Uchwała Nr XXVIII/176/13 Rady Gminy Medyka z dnia 1 lutego 2013r w sprawie gospodarki mieniem komunalnym
 7. Uchwała Nr XXVIII/177/13 Rady Gminy Medyka z dnia 1 lutego 2013r w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

  Ilość odwiedzin: 63438