Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały z dnia 26 marca 2014r
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XLII/262/14 Rady Gminy Medyka z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 2. Uchwała Nr XLII/263/14 Rady Gminy Medyka z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie podejmowania zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającą granicę ustaloną w budżecie gminy na rok 2014
 3. Uchwała Nr XLII/264/14 Rady Gminy Medyka z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Medyka nr XI/85/11 z dnia 24 listopada 2011r. dotyczącej wzorów formularzy podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
 4. Uchwała Nr XLII/265/14 Rady Gminy Medyka z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadań ponadgminnych
 5. Uchwała Nr XLII/266/14 Rady Gminy Medyka z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Medyka
 6. Uchwała Nr XLII/267/14 Rady Gminy Medyka z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie ustalenia zasad użytkowania herbu Gminy Medyka
 7. Uchwała Nr XLII/268/14 Rady Gminy Medyka z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości
 8. Uchwała Nr XLII/269/14 Rady Gminy Medyka z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka
 9. Uchwała Nr XLII/270/14 Rady Gminy Medyka z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
 10. Uchwała Nr XLII/271/14 Rady Gminy Medyka z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Medyka na 2014 rok
 11. Uchwała Nr XLII/272/14 Rady Gminy Medyka z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyeażenia zgody na zawarcie przez Gminę Medyka wspólnie z Gminą Miejską Przemyśl oraz z gminami: Krasiczyn, Orły, Przemyśl, Żurawica, Porozumienia Międzygminnego zwanego Umową Partnerską w sprawie powierzenia przez Gminy : Medyka, Krasiczyn, Orły, Przemyśl, Żurawica, Gminie Miejskiej Przemyśl zadań publicznych

  Ilość odwiedzin: 62831