Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały z dnia 15 grudnia 2016r.
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XXXIV/239/16 Rady Gminy Medyka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 2. Uchwała Nr XXXIV/240/16 Rady Gminy Medyka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 3. Uchwała budżetowa Gminy Medyka na 2017 rok
Nr XXXIV/241/16 Rady Gminy Medyka z dnia 15 grudnia 2016 roku
 4. Uchwała Nr XXXIV/242/16 Rady Gminy Medyka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu
 5. Uchwała Nr XXXIV/243/16 Rady Gminy Medyka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie: przyjęcia programu współpracy w 2017r Gminy Medyka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 6. Uchwała Nr XXXIV/244/16 Rady Gminy Medyka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.
 7. Uchwała Nr XXXIV/245/16 Rady Gminy Medyka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Torki
 8. Uchwała Nr XXXIV/246/16 Rady Gminy Medyka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Medyka
 9. Uchwała Nr XXXIV/247/16 Rady Gminy Medyka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości
 10. Uchwała Nr XXXIV/248/16 Rady Gminy Medyka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Medyka
 11. Uchwała Nr XXXIV/249/16 Rady Gminy Medyka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Siedliskach
 12. Uchwała Nr XXXIV/250/16 Rady Gminy Medyka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Medyka
 13. Uchwała Nr XXXIV/251/16 Rady Gminy Medyka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Hurko
 14. Uchwała Nr XXXIV/252/16 Rady Gminy Medyka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka, położonych w miejscowości Medyka
 15. Uchwała Nr XXXIV/253/16 Rady Gminy Medyka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Leszno
 16. Uchwała Nr XXXIV/254/16 Rady Gminy Medyka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Medyka

  Ilość odwiedzin: 63454