Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały z dnia 31 marca 2017r.
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XXXIX/271/17 Rady Gminy Medyka z dnia 31 marca 2017r w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadań ponadgminnych.
 2. Uchwała Nr XXXIX/272/17 Rady Gminy Medyka z dnia 31 marca 2017r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.
 3. Uchwała Nr XXXIX/273/17 Rady Gminy Medyka z dnia 31 marca 2017r w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddizału w Medyce dotyczącego zaopiniowania uchwały Nr XXXVII/268/17 Rady Gminy Medyka z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
 4. Uchwała Nr XXXIX/274/17 Rady Gminy Medyka z dnia 31 marca 2017r w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
 5. Uchwała Nr XXXIX/275/17 Rady Gminy Medyka z dnia 31 marca 2017r w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Medyka
 6. Uchwała Nr XXXIX/276/17 Rady Gminy Medyka z dnia 31 marca 2017r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Medyka położonej w miejscowości Hureczko.
 7. Uchwała Nr XXXIX/277/17 Rady Gminy Medyka z dnia 31 marca 2017r w sprawie zbycia mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Medyka, położonego w miejscowości Hureczko.
 8. Uchwała Nr XXXIX/278/17 Rady Gminy Medyka z dnia 31 marca 2017r w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Medyka Nr XXX/230/16 z dnia 20 października 2016 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
 9. Uchwała Nr XXXIX/279/17 Rady Gminy Medyka z dnia 31 marca 2017r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Medyka.
 10. Uchwała Nr XXXIX/280/17 Rady Gminy Medyka z dnia 31 marca 2017r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Medyka.
 11. Uchwała Nr XXXIX/281/17 Rady Gminy Medyka z dnia 31 marca 2017r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Medyka.
 12. Uchwała Nr XXXIX/282/17 Rady Gminy Medyka z dnia 31 marca 2017r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Medyka.
 13. Uchwała Nr XXXIX/283/17 Rady Gminy Medyka z dnia 31 marca 2017r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka, położonej w miejscowości Hurko.

  Ilość odwiedzin: 63342