Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały z dnia 21 października 2010r
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XLIII/329/10 Rady Gminy Medyka z dnia 21 października 2010r. w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Medyka
 2. Uchwała Nr XLIII/328/10 Rady Gminy Medyka z dnia 21 października 2010r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność Gminy Medyka
 3. Uchwała Nr XLIII/327/10 Rady Gminy Medyka z dnia 21 października 2010r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność Gminy Medyka
 4. Uchwała Nr XLIII/326/10 Rady Gminy Medyka z dnia 21 października 2010r. w sprawie wydzierżawienia nierucomości, stanowiących własność Gminy Medyka
 5. Uchwała Nr XLIII/325/10 Rady Gminy Medyka z dnia 21 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres powyżej 3 lat mienia komunalnego
 6. Uchwała Nr XLIII/324/10 Rady Gminy Medyka z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały XXXIV/252/09 z dnia 18 listopada 2009r.
 7. Uchwała Nr XLIII/323/10 Rady Gminy Medyka z dnia 21 października 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2011
 8. Uchwała Nr XLIII/322/10 Rady Gminy Medyka z dnia 21 października 2010r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Popegeerowskich w Gminie Medyka na lata 2010-2015
 9. Załącznik do uchwały Nr XLIII/322/10 Rady Gminy Medyka z dnia 21 października 2010r. w sprawie Przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Popegeerowskich w Gminie Medyka
 10. Uchwała Nr XLIII/321/10 Rady Gminy Medyka z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/315/10 Rady Gminy Medyka z dnia 31 sierpnia 2010r.
 11. Uchwała Nr XLIII/320/10 Rady Gminy Medyka z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/304/10 Rady Gminy Medyka z dnia 21 lipca 2010r dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Województwem Podkarpackim
 12. Uchwała Nr XLIII/319/10 Rady Gminy Medyka z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 13. Uchwała Nr XLIII/318/10 Rady Gminy Medyka z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 14. Uchwała Nr XLIII/317/10 Rady Gminy Medyka z dnia 21 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
 15. Uchwała Nr XLIII/316/10 Rady Gminy Medyka z dnia 21 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Miejscowości Medyka na lata 2009-2015 zatwierdzonych uchwałą Nr XXVIII/205/09 Rady Gminy Medyka z dnia 23 marca 2009r.

  Ilość odwiedzin: 62880