Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały z dnia 10 listopada 2010r.
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XLIV/330/10 Rady Gminy Medyka z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie poręczenia kredytu bankowego, który zaciągnięty zostanie przez Gminne Centrum Kulturalne w Medyce
 2. Uchwała Nr XLIV/331/10 Rady Gminy Medyka z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok.
 3. Uchwała Nr XLIV/332/10 Rady Gminy Medyka z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
 4. Uchwała Nr XLIV/333/10 Rady Gminy Medyka z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
 5. Uchwała Nr XLIV/334/10 Rady Gminy Medyka z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie podejmowania zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w Budżecie Gminy na rok 2010.
 6. Uchwała Nr XLIV/335/10 Rady Gminy Medyka z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
 7. Uchwała Nr XLIV/336/10 Rady Gminy Medyka z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 8. Uchwała Nr XLIV/337/10 Rady Gminy Medyka z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka
 9. Uchwała Nr XLIV/338/10 Rady Gminy Medyka z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka
 10. Uchwała Nr XLIV/339/10 Rady Gminy Medyka z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie gospodarki mieniem komunalnym
 11. Uchwała Nr XLIV/340/10 Rady Gminy Medyka z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia nieruchomości

  Ilość odwiedzin: 63050