Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Sprawozdania kwartalne/ półroczne/ miesięczne, ROCZNE za 2012 rok
Drukuj 


Załączniki:
 1. Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2012 rok
 2. Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2012r.
 3. Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012
 4. Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012
 5. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku
 6. Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej jst wg stanu na koniec 2012 roku
 7. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału 2012
 8. Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych jst wg stanu na koniec 2012 roku
 9. Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu na koniec 2012
 10. Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012
 11. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2012r.
 12. Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012
 13. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku
 14. Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 września 2012r
 15. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku
 16. Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 września 2012r
 17. Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012
 18. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Zbiorczo jst jako organu założycielskiego dla jednostek posiadających osobowość prawną
 19. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Zbiorczo jst jako organu założycielskiego dla jednostek posiadających osobowość prawną
 20. Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012
 21. Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012
 22. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku
 23. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku
 24. Informacja Wójta z wykonania budżetu Gminy za 1 półrocze 2012r
 25. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2012r.
 26. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku
 27. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-Z wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku
 28. Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012
 29. Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012
 30. Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

  Ilość odwiedzin: 85773