Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, Gminnych Jednostek Organizacyjnych i Jednostek Pomocniczych Gminy pod względem:

  • legalności
  • gospodarności
  • rzetelności
  • celowości
  • zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy.

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa rozdział V Statutu Gminy

Osoby:
Przewodniczący Komisji
Irena Bobola
Zastępca Przewodniczącego Komisji
Antoni Korba
Tel: (016) 6715191
Członek Komisji
Andrzej Piekarski


Data publikacji:
  Ilość odwiedzin: 85732