Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
PROW 2014-2020
Drukuj 


 
Informacje zamieszczone w tej grupie dotyczą projektów realizowanych w Gminie Medyka z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

Załączniki:
 1.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 116303R, 116309R, 116310R, 116311R" mająca na celu przebudowę dróg gminnych nr 116303R, 116309R, 116310R, 116311R poprzez poszerzenie jezdni, wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz budowę chodników, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość realizowanej operacji: 2 418 944,65 PLN  Ilość odwiedzin: 70511