Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 ROK
Drukuj 


Zamieszczane w tej grupie informacje dotyczą Wyborów Samorządowych ogłoszonych na dzień 21 października 2018 r.Załączniki:
 1.
Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
- informacja o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
 oraz jej siedzibie i pełnionych dyżurach

 2.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Medyka
z dnia 19 września 2018 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Medyka podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 3.
Uchwała Nr LXII/422/2018 Rady Gminy Medyka z dnia 17 września 2018r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin,
rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz wyborów wójtów

 4.

Obwieszczenie
Gminnej Komisji Wyborczej
w Medyce

z dnia 17 września 2018r.
w sprawie dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych
do Rady Gminy Medyka

 5.
Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Medyce

 6.
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Medyce

 7.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 10 września 2018r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 8.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 10 września 2018r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 9.
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Medyce - stanowiący
załącznik Nr 23 do
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 10 września 2018r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.


 10.
Obwieszczenie Wójta Gminy Medyka
 z dnia 23 sierpnia 2018 roku  o granicach i numerach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.

 11.
Zarządzenie Wójta Gminy Medyka z dnia 16 sierpnia 2018r.
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

 12.
Obwieszczenie Starosty Przemyskiego z dnia 22 sierpnia 2018r.
o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych
 oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.

 13.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 20 sierpnia 2018r

w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze,
ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych
w okręgach wyborczych

w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie.

 14. Uchwała Nr LIV/371/18 Rady Gminy Medyka z dnia 22 marca 2018r w sprawie podziału gminy Medyka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 15. Uchwała Nr LIV/372/2018 Rady Gminy Medyka z dnia 22 marca 2018r w sprawie podziału gminy Medyka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

  Ilość odwiedzin: 33379