Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Sprawozdania kwartalne/ półroczne/ miesięczne, ROCZNE za 2014 rok
Drukuj 


Załączniki:
 1. Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2014 rok
 2. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku
 3. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku
 4. Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2014 roku
 5. Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014
 6. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2014
 7. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2014
 8. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartał 2014 roku
 9. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2014 roku
 10. Sprawozdanie Rb-NDS, okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2014
 11. Sprawozdanie Rb-28NWS, okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2014
 12. Sprawozdanie Rb-N wg stanu na koniec 1 kwartału 2014 roku
 13. Sprawozdanie Rb-Z wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku
 14. Sprawozdanie Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014r.
 15. Sprawozdanie Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014r.
 16. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2014 roku
 17. Sprawozdanie Rb-27S za I półrocze 2014r
 18. Sprawozdanie Rb-28S za I półrocze 2014r
 19. Sprawozdanie Rb-N za I półrocze 2014r
 20. Sprawozdanie Rb-NDS za I półrocze 2014r
 21. Sprawozdanie Rb-Z za I półrocze 2014r
 22. Sprawozdanie Rb-28S za okres od początku roku do dnia 30 września 2014r.
 23. Sprawozdanie Rb-27S za okres od początku roku do dnia 30 września 2014r.
 24. Sprawozdanie Rb-N wg stanu na koniec III kwartału 2014r.
 25. Sprawozdanie Rb-Z wg stanu na koniec III kwartału 2014r.
 26. Sprawozdanie Rb-NDS wg stanu na koniec III kwartału 2014r.

  Ilość odwiedzin: 86561