Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Sprawozdania roczne za 2010 ROK
Drukuj 


Załączniki:
 1. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu gminy za 2010 rok
 2. Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010
 3. Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010
 4. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2010 r
 5. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010
 6. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku
 7. Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej wg stanu na koniec 2010 roku
 8. Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2010 roku
 9. Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy na koniec 2010 r.
 10. SPRAWOZDANIE ROCZNE Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2010 rok
 11. Załącznik Nr 1 - WYKONANIE DOCHODÓW NA 31.12.2010R. - do Sprawozdania Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2010 rok
 12. Załącznik Nr 2 - WYKONANIE WYDATKÓW NA 31.12.2010 ROK -do Sprawozdania Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2010 rok
 13. Załącznik Nr 3 - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG WODNYCH -do Sprawozdania Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2010 rok
 14. Załącznik Nr 4 - STRUKTURA WYDATKÓW SZKÓŁ WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 31.12.2010- do Sprawozdania Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2010 rok
 15. Załącznik Nr 5 - Z WYKONANIA BUDŻETU GOPS ZA 2010R. - do Sprawozdania Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2010 rok
 16. Załącznik - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURALNEGO W MEDYCE ZA 2010R. - do Sprawozdania Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2010 rok
 17. Załącznik - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MEDYCE- do Sprawozdania Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2010 rok
 18. Załącznik - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MEDYCE- do Sprawozdania Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2010 rok
 19. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Medyka za 2010 rok

  Ilość odwiedzin: 86556