Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
  Sprawozdania kwartalne/ półroczne/ miesięczne, ROCZNE za 2017 rok
Sprawozdania kwartalne/ półroczne/ miesięczne, ROCZNE za 2017 rok

Załączniki:
 1. Rb-Z za 3 kwartał 2017r
 2. Rb-NDS za 3 kwartał 2017r
 3. Rb-N za 3 kwartał 2017r
 4. Rb-27S za 3 kwartał 2017r.
 5. Rb-28S za 3 kwartał 2017r
 6. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2017r
 7. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku
 8. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
 9. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku
 10. Rb-28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do 30 czerwca roku 2017
 11. Rb-27 S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do 30 czerwca roku 2017
 12. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2017r.
 13. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
 14. Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz wybranych poręczeń i gwarancji jst okres sprawozdawczy wg stanu na koniec 1 kwartału 2017 roku
 15. Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst okres sprawozdawczy wg stanu na koniec 1 kwartału 2017 roku
 16. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
 17. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
 18. Informacja Wójta Gminy o wykonaniu budżetu za ! kwartał 2017 rokuOsoba publikująca: Jacek Wlazły
Data publikacji: 2017-04-27
  Ilość odwiedzin: 245394