Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
  Sprawozdania roczne za 2009r
Skarbnik Gminy Zofia Wiśniowska Tel: 016-6715376 e-mail: skarbnikgminy@medyka.itl.pl

Załączniki:
 1. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu gminy za 2009r.
 2. Uchwała Nr 11/32/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2009 rok
 3. Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2009 rok
 4. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2009 rok
 5. Załącznik nr 2 i 4 do sprawozdania rocznego Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2009 rok
 6. Załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2009 rok
 7. Załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2009 rok
 8. Załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2009 rok
 9. Roczne sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy za okres od początku roku do 31 grudnia 2009r.
 10. Roczne sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2009r.
 11. Roczne sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2009r.
 12. Roczne sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2009r.
 13. Roczne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2009r.
 14. Roczne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2009r.Osoba publikująca: Jacek Wlazły
Data publikacji: 2010-04-15
  Ilość odwiedzin: 85819