Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
     Kategoria: Działalność gospodarcza
Liczba odwiedzin kategorii: 2941 
 

Proszę pobrac żądany wzór wniosku - istnieje ponadto możliwość wypełnienia wniosków i przesłanie ich do Urzędu Gminy Medyka za pośrednictwem platformy ePUAP (wymagany minimum PROFIL ZAUFANIA E-PUAP) : www.epuap.gov.pl

Od 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku o rejestrację działalności gospodarczej. W miejsce dotychczasowego formularza EDG-1 udostępniono wniosek CEIDG-1. Zgodnie ze zmianami prawnymi, na platformie ePUAP udostępniono: nowy formularz wniosku o rejestrację działalności gospodarczej pod nazwą: Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jest to usługa świadczona centralnie tylko przez Ministerstwo Gospodarki. Nowa usługa Ministerstwa Gospodarki zastępuje dotychczasowe usługi poszczególnych urzędów, w związku z czym, urzędy nie muszą już udostępniać jej indywidualnie. W związku z powyższym od 1 lipca 2011 r. z Katalogu Usług ePUAP zostały wycofane z publikacji opisy następujących usług:

  • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  • Wznowienie działalności gospodarczej,
  • Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej,
  • Zawieszenie działalności gospodarczej,
  • Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wraz z dezaktualizacją przedmiotowych opisów przestały być dostępne podpięte do nich karty usług urzędów gmin. Wyłączenie wspomnianych usług zostało wykonane w porozumieniu i na wniosek Ministerstwa Gospodarki. Nowe WNIOSKI i instrukcje szczegółowe zawarte są na stronie internetowej pod adresem:

 http://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

 

 
 

Załączniki:
 1.

Wezwanie do aktualizacji wpisów w EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


 2. Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami
 3. Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1

  Ilość odwiedzin: 85803