Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
KONSULTACJE SPOŁECZNE MOF PRZEMYŚL
Drukuj 


KONSULTACJE SPOŁECZNEZałączniki:
 1. Strategia MOF Przemyśl - aktualizacja grudzień 2017

 2. Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii MOF Przemyśl - aktualizacja grudzień 2017

 3. Zarządzenie Nr 0050.41.2017 Wójta Gminy Medyka z dnia 31 października 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy w 2018r. Gminy Medyka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 4. Zarządzenie Nr 0050.33.2016 Wójta Gminy Medyka z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy w 2017r. Gminy Medyka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 5. Formularz konsultacyjny dotyczący Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl (MOF Przemyśl)
 6. Ogłoszenie dotyczące konsultacji MOF Przemyśl
 7. Prognoza OOS MOF Przemyśl
 8. Strategia MOF Przemyśl

  Ilość odwiedzin: 86484