Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
Uchwały z dnia 18 grudnia 2013r.
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XXXIX/240/13 Rady Gminy Medyka z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 2. Uchwała budżetowa Gminy Medyka na 2014 rok Nr XXXIX/241/13 Rady Gminy Medyka z dnia 18 grudnia 2013r.
 3. Uchwała Nr XXXIX/242/13 Rady Gminy Medyka z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW w Rzeszowie na finansowanie przedsięwzięcia "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Torkach gmina Medyka wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej"
 4. Uchwała Nr XXXIX/243/13 Rady Gminy Medyka z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu
 5. Uchwała Nr XXXIX/244/13 Rady Gminy Medyka z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 6. Uchwała Nr XXXIX/245/13 Rady Gminy Medyka z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Medyka na lata 2013-2032 wraz ze szczegółową inwentaryzacją z natury i z oceną stanu technicznego"
 7. Załącznik do uchwały XXXIX/245/13 Rady Gminy Medyka z dnia 18 grudnia 2013r. - Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Medyka na lata 2013-2032 wraz ze szczegółową inwentaryzacją z natury i z oceną stanu technicznego
 8. Uchwała Nr XXXIX/246/13 Rady Gminy Medyka z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie przetargowym gruntów mienia komunalnego w Medyce
 9. Uchwała Nr XXXIX/247/13 Rady Gminy Medyka z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banera i pieczęci Gminy Medyka
 10. Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXIX/247/13 Rady Gminy Medyka z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banera i pieczęci Gminy Medyka
 11. Załącznik Nr 2 do Uchwały XXXIX/247/13 Rady Gminy Medyka z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banera i pieczęci Gminy Medyka
 12. Załącznik Nr 3 do Uchwały XXXIX/247/13 Rady Gminy Medyka z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banera i pieczęci Gminy Medyka
 13. Załącznik Nr 4 do Uchwały XXXIX/247/13 Rady Gminy Medyka z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banera i pieczęci Gminy Medyka
 14. Uchwała Nr XXXIX/248/13 Rady Gminy Medyka z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

  Ilość odwiedzin: 41885