Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
Uchwały z dnia 31 stycznia 2014r
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XLI/255/14 Rady Gminy Medyka z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 2. Uchwała Nr XLI/256/14 Rady Gminy Medyka z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu
 3. Uchwała Nr XLI/257/14 Rady Gminy Medyka z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Medyka
 4. Uchwała Nr XLI/258/14 Rady Gminy Medyka z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego w Medyce
 5. Uchwała Nr XLI/259/14 Rady Gminy Medyka z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Medyka
 6. Uchwała Nr XLI/260/14 Rady Gminy Medyka z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka położonej w miejscowości Hureczko
 7. Uchwała Nr XLI/261/14 Rady Gminy Medyka z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie przetargowym gruntów mienia komunalnego w Hureczku

  Ilość odwiedzin: 63301